Tankar…

Fundera på det här:
Hur ofta får du beröm av andra?
Hur ofta berömmer du andra?
Hur ofta blir du ledsen för att andra är elaka/taskiga?
Hur ofta gör du själv någon annan ledsen?
Hur ofta ser du andra bli illa behandlade?
Hur ofta hjälper du en person som är utsatt för oförrätter?
Hur ofta blir du glatt överraskad över att människor är så trevliga?