Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
PARTNER – GiveMe5

PARTNER

GiveMe5 söker flera företag/företagare. Du kan bli kund till oss genom att ditt företag arbetar under parollen ”Det är coolt att vara schysst!”. Därutöver kan du anordna en eller flera föreläsningar eller andra aktiviteter.

Genom att teckna ett avtal med GiveMe5 har du rätt att använda dig av logotypen. Avtalet kan vara en engångsavgift för en viss period eller ett långsiktigt engagemang. Det är du som avgör det. Alla intäkter in till GM5 Utbildning AB återinvesteras i syfte att sprida varumärket, vilket i praktiken handlar om att sprida värderingen att vi ska vara schyssta.

Vill du genomföra en aktivitet?

Riktlinjer för arrangemang av GiveMe5:

Det ska vara ett evenemang med inspirerande föreläsningar och paneldiskussioner på temat ”att uppmuntra och berömma andra samt vara schysst”.

Lämpliga teman är t ex

Berömmande företagskultur
Uppmuntra dina kompisar
Bidra till en positiv syn på arbetsplatsen
Med mera

Att arrangera

När du ska arrangera ett eget GiveMe5 finns det några riktlinjer som du bör följa.

Det ska vara fri entré. Det här är inte något som ska syfta till att dra in pengar. Arrangören gör det här av vänlighet och står därför för de kostnader som evenemanget medför.

Det är sakfrågan som ska vara i fokus. Syftet med evenemanget ska aldrig vara att marknadsföra ditt företag. Du som arrangerar ett GiveMe5-event gör det för att du på ett ärligt och schysst sätt vill bidra till mer vänlighet i samhället.

Även om det finns en negativ och oroväckande grund till att evenemanget finns, så vill vi att infallsvinklarna ska vara positiva och signalera hopp, uppmuntran och framtidstro.

För att sprida information om ditt evenemang får du gärna använda dig av digitala medier, självklart är det också bra om du sprider budskapet via pressmeddelanden och andra offentliga kanaler.

GiveMe5 får aldrig bli politiskt. Vänlighet ska vara politiskt neutral och vi vill därför inte att politiska partier eller andra politiska organisationer tar över stafettpinnen. GiveMe5 ska vara näringslivets evenemang.

Stöd till en god sak. Varje GiveMe5 bör också generera en liten summa pengar (eller stor) som ska gå till en god sak i samhället. Det kan handla om att stötta organisationer mot mobbing eller utsatthet, att stödja en insamling eller att bli ett stipendium för någon som arbetar med att stötta andra människor.

Logotypen

Genom att tillämpa ett gemensamt uttryck, både i text och bild skapar vi en tydlig helhetsbild hos mottagaren. Vilket skapar långsiktighet och stärker vårt varumärke och håller ihop den bild av evenemanget och budskapet som vi vill förmedla.

Logotypen får inte förändras på något sätt annat än i storlek.

Du som arrangerar tecknar ett kundavtal i syfte att använda logotypen för att marknadsföra evenemanget.

Banners

Ett antal banners för att marknadsföra GiveMe5 finns framtagna. Varje banner har ett budskap som syftar till att uppmuntra mottagaren. Tanken är att de ska spridas viralt och fästa uppmärksamheten på just vänlighet och uppskattning.