Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol4/jt/5e493kadw89711k/giveme5.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Om – GiveMe5

Om

Give Me Five eller GiveMe5 är en rörelse för att uppmärksamma frågan om uppmuntran, respekt, vänlighet och att vara schysst.
Engagemang och omtanke, civilkurage och empati är viktigt och ska uppmuntras. Vad är det som händer i samhället och vad kan du och jag göra? Vi kan skönja en trend där vi tenderar att slarva med andra människors känslor. GiveMe5 är en motrörelse bestående av vänlighet.

Det handlar i grunden om en alltmer utbredd brist på respekt för varandra. Det handlar om rädslor och osäkerhet. Man talar om hotkultur och ett aggressivt tonläge. Allt hårdare ord i ett hårdare samhälle. Vi kan skönja en trend där vi tenderar att slarva med andra människors känslor. GiveMe5 vill med detta dra igång en motrörelse bestående av vänlighet.

Värdegrund är ett ord som används i många olika sammanhang, men för oss handlar det om att vara schysst. Det är allt från småsaker till bemöta alla på samma sätt oavsett vilken s k ”position” man har. Alla spelare i ett fotbollslag är lika värda. Alla som jobbar på snabbmatskedjan är lika värda. Helt enkelt att du bemöter alla på ett bra sätt.

”Du som besöker vår sida vill vara med och påverka samhället i rätt riktning: Det bästa du kan göra är att berömma andra och dig själv!”

Vi söker fler företag som vill använda sig av loggan ochg vara del i att bredda GiveMe5 till ungdomar och vuxna. I GiveMe5 utgår ingen ersättning och ingen dold agenda. 100% investeras i ett schystare samhälle.

 

https://www.facebook.com/GiveMeFiveFoundation/

 

Det är vi som är GiveMe5