Kopplingen mellan att göra gott och att uppleva lycka

Det finns en rad motiv till att göra gott och de flesta innehåller en egoistisk komponent. Räknas då inte goda handlingar om vi själva vinner något på dem? Självklart gör de det. Faktum är att utan denna koppling mellan att göra gott och att uppleva lycka är det tveksamt om den mänskliga arten hade överlevt. Vi är helt enkelt programmerade för att göra gott, skriver Stefan Einhorn i en artikel i Göteborgsposten.

Ibland kan en vetenskaplig studie skaka om oss så rejält att vi hädanefter ser livet ur ett annat perspektiv. Ett sådant exempel är en undersökning där något så banalt som skillnaden mellan att bjuda sig själv eller någon annan på en kopp kaffe analyserades.

Deltagarna fick ett tillgodohavande på Starbucks Coffee motsvarande cirka 90 svenska kronor och blev instruerade att antingen utnyttja det själv, att bjuda någon annan eller att tillsammans gå och ta en kopp kaffe. Det visade sig att de som bjöd någon annan blev lyckligare än de som använde tillgodohavandet själva. Men lyckligast blev de som delade på tillgodohavandet och gick tillsammans och drack kaffe.

Läs hela artikeln här

http://www.gp.se/nyheter/debatt/godhet-en-viktig-väg-till-lycka-1.4066363