Författare: jp.dalarna

Tankar…

Fundera på det här: Hur ofta får du beröm av andra? Hur ofta berömmer du andra? Hur ofta blir du ledsen för att andra är elaka/taskiga? Hur ofta gör du själv någon annan ledsen? Hur ofta ser du andra bli illa behandlade? Hur ofta hjälper du en person som är utsatt för oförrätter? Hur ofta […]

Läs mer