Blir världens ledare förebilder? Sätter de an en ton?

Hur kommer världen att reagera när lögner och påhopp blir vardag? Blir våra ledare förebilder och sätter an tonen?

Ja, man brukar ju säga så… Så om en av världens mäktigaste ledare använder oförskämdheter dagligen, gör skillnad på människor och människor, ljuger och beter sig illa. Hur påverkar då det hans folk? Hur påverkar det andras moral och framtoning? Hur reagerar våra barn och unga på en sådan ”förebild”?

Det återstår naturligtvis att se… men jag hoppas att det blir ett avskräckande exempel som gör att godheten mobiliserar sig.