Världen blir lite bättre

Känner du till de globala hållbarhetmålen?
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

 

Det går förmodligen för sakta – men på punkt efter punkt så blir världen faktiskt bättre. Ett bra exempel är att antalet människor i extrem fattigdom minskade med en miljard mellan år 2000 och år 2015.

För första gången någonsin lever färre än 10 procent av jordens befolkning i extrem fattigdom. För 200 år sedan var andelen cirka 90 procent.

Kampen mot inkomstfattigdomen är en av de stora framstegen världen gjort under det senaste århundradet.

Målet är att utrota den extrema fattigdomen innan år 2030, med tanken på trenden är det inget orimligt mål.

Visst känns det som ett bra steg mot en schysstare värld…!